Privatumo politika

Mes, įmonė UAB „SERVIER PHARMA“ (toliau – „SERVIER“ arba „Mes“), juridinio asmens kodas 300088003, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, siūlome šią interneto svetainę informacijai apie kardiometabolines ligas (hipertenziją, padidėjusį cholesterolio kiekį ir vainikinės arterijos ligą) teikti. Be to, Jums sutikus, pateikiamas individualus, atsižvelgiant į Jūsų būklę, pritaikytas turinys: receptai, fiziniai ir atsipalaidavimo pratimai.

Mes gerbiame ir vertiname kiekvieno šios http://www.nematomaliga.lt interneto svetainės (toliau –Interneto svetainė) naudotojo privatumą, todėl renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis tik čia aprašytais būdais ir tik taip, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus ir užtikrinti įstatymuose numatytų Jūsų teisių įgyvendinimą. Ši privatumo politika taikoma tik naudojantis šia Interneto svetaine.

Renkami duomenys:

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kurios pagalba galima tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti.

Nurodydami savo duomenis mums, Jūs sutinkate, kad mes, kaip Duomenų valdytojas, tvarkytume juos šios Politikos ir teisės aktais numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Asmens duomenis pateikdami tiesiogiai ar netiesiogiai lankydamiesi Interneto svetainėje, Jūs suteikiate mums teisę juos rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais.

Jei nesutinkate su Politikoje aprašytu duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje.

Duomenys, kuriuos renkame automatiškai statistikos tikslais, naudodami slapukus, tai: aplankyti puslapiai, prieigos datos ir laikas, pageidaujamas turinys, operacinė sistema, naudojamos naršyklės tipas, naudojamos aparatūros tipas ir kt. Reikia pažymėti, kad mūsų statistikos slapukai neleidžia identifikuoti/nustatyti fizinio asmens asmens tapatybės.

Duomenų naudojimas:

Pagal BDAR, Servier renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Pagrindas tokių duomenų tvarkymui gali būti, kad duomenys yra būtini tvarkyti arba jie tvarkomi mūsų teisėto verslo intereso pagrindu.

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiems tikslams:

– Parengti statistinę analizę, ypač apie Interneto svetainės lankomumą;

– svetainės turinio gerinimo tikslu.

Mes Jūsų duomenų netvarkome kitais, nei aukščiau nurodytais tikslais.

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę prašyti prieigos ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; atnaujinti, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis; apriboti arba nesutikti (dėl pagrįstų priežasčių) su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susisiekus su Servier duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu duomenutvarkymas@servier.com arba paštu : Duomenų saugos pareigūnui, paštu adresu: Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius ar tiesiogiai atvykęs (-usi) į Servier buveinę.

Jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome nesilaikydami teisės aktų nustatytos tvarkos Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų saugojimas:

Mes įdiegėme tinkamas ir komerciškai pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, taikomas Jūsų asmens duomenims, kuriuos renkame ir saugome, kad apsaugotume juos nuo neleistino ar neteisėto atskleidimo ar prieigos, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, pakeitimo ar sugadinimo atsižvelgdami į technologijų pažangą ir įgyvendinimo išlaidas.

Dalijimasis duomenimis:

Prie Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarko „Google“, galės prieiti tik ribotas gavėjų, kuriems juos būtina žinoti, jų sąrašas arba jie bus atskleisti, kai to reikalauja įstatymai, įskaitant

  • „Google Analytics“, bet tuo neapsiribojant.

Baigiamosios nuostatos

Servier turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šio Interneto puslapio Politiką. Jos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.